Strona główna

button_blog

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali mi w sprawowaniu mandatu posła do PE VI kadencji. Kończąc pracę w europarlamencie nie mam poczucia straconego czasu, lecz dobrze spełnionego obowiązku. Działałem tam dla dobra Polaków. Zdobyłem też nowe doświadczenia, przyglądając się pracy innych, znakomitych europejskich polityków. Na pewno wykorzystam to w  dalszej pracy dla Polski. Jestem niezmiennie wierny idei suwerennej Polski w Europie Ojczyzn, opartej na poszanowaniu odrębności kulturowej i językowej krajów członkowskich, przy ich ścisłej współpracy gospodarczej. I takie ideały przyświecają Naprzód Polsko – partii którą współtworzyłem i w której kierownictwie zasiadam. Nie rezygnuję więc z polityki. Będę ją uprawiał w kraju, bo musi być mocna opozycja wobec tego, co jest teraz.
Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy mi zaufali i pomagali w wypełnianiu poselskich obowiązków. To dzięki temu zaufaniu mogłem się dobrze z nich wywiązać. Zapewniam, że nadal będę służył ludziom potrzebującym pomocy i nadal będę budował Naprzód Polsko – partię, w którą wierzę. Zapraszam wszystkich sympatyków Ruchu Społecznego Naprzód Polsko  do współpracy z naszymi biurami i strukturami.

Bogusław Rogalski

czytaj wydarzenia >>